Dizin (Index)

İlgi Alanları (Reseach Areas)

Akademik İlgi Alanları

 • Mikroişlemci / Mikrodenetçi Temelli Sistem Tasarımı
 • Gerçek Zaman Dizgelerinin Tasarımı
 • Büyük İşletmelerde Veri Güvenliği
 • Doğal Dil İşleme
 • Veri Madenciliği
 • Bilgi Sistemlerinin Analiz ve Tasarımı

Areas of Interest

 • Microprocessor and Microcontroller Based Digital Systems Design
 • Real Time Systems Design
 • Computer and Data Security of Large Scale Systems
 • Natural Language Processing
 • Data Mining
 • IT Systems Analysis and Design