Dizin (Index)

Projeler (Projects)

Şimdiye Kadar Tamamlanmış Önemli Projeler

 • Elektronik Ateşleme sistemi 1973
 • Klasik Takım Tezgahının CNC Tezgah Haline Dönüştürülmesi (Tofaş Fabrikasıı) 1981
 • Telefon Operatörleri için Özel Akıllı Terminal Tasarım ve Gerçekleştirilmesi (Elak – Netaş) 1981
 • Araç Kablo Demetinin Sınanması (Renault Fabrikası) 1982
 • Bilgisayar Denetimli Pantograf  (Aselsan) 1985
 • Kontrol Sistemlerinden Veri Toplama (Bailey Co.) 1985
 • İTÜ Cad/Cam Merkezi Araştırma Projesi 1986
 • DG İstasyonunun Tasarım ve Gerçekleştirilmesi (TC Dz. Kv.) 1987
 • İ.B.B. İtfaiye Projesi 1987
 • Bilgi Sistemi Olurluk Çalışması (Tekel) 1988
 • İSKİ Scada Projesi 1988
 • M.E.B. Bilgisayarlı Destekli Eğitim yazılımı projesi (21 ders kitabı hazırlanmıştır) 1988
 • İTÜ Merkez Kitaplığı Otomasyonu 1989
 • Uzun Ufuk Projesi (SSM) 1990-1996
 • Üretim ve Dağıtım Sistemi Analiz ve Tasarımı (Karaca) 1990
 • Renk Ölçüm Sistemi (Rotopak, Teydeb Projesi) 1994
 • Gerçek Zamanda Üretimin İzlenmesi (Rotopak, Teydeb Projesi) 1995
 • Kablo Yayıncılığı için MİY Sistemi Tasarımı (Kablonet) 1999
 • Vergisiz Satış Mağazaları Otomasyonu (Tekel) 2000
 • BEMTAP-2000 (Bursa Emniyeti Modernizasyon Projesi) 2000
 • EDI Kompozer Geliştirme ve Uygulama (Tekel) 2001
 • Milgem (TC Dz. Kv – SSM) 2002
 • Kimlik Paylaşım Sistemi (Mernis) 2004
 • İstanbul Valiliği Afet Yönetim Projesi (2006)
 • Türkmence – Türkçe Çeviri (Teydeb) 2006-2008
 • M-Öğrenme (Turkcell) 2009
 • Bursa Emniyeti Mobese Projesi 2009 (devam ediyor)
 • İngilizce – Türkçe metin çevirisi projesi (DPT) (devam ediyor) 2010

Completed Important Projects

 • Electronic Ignition Systems (Certified) 1973
 • Conversion of a Classical tool to CNC Tool (Tofaş – Turkish Automobil Factory, 1981
 • Design and Production of Smart Terminal for Telephone Operators (Elak – Netaş) 1981
 • Test Systems for Car Cable (Renault Factory) 1982
 • Computer Controlled Pantograph  (Aselsan) 1985
 • Data Acquisition System for Control Systems (Bailey Co.) 1985
 • ITU CAD/CAM Center Research Project 1986
 • Design and Implementation of a DG Station (Turkish Navy) 1987
 • C3I Systems Project for Istanbul Fire Department 1987
 • Fusibility Report for National Tobacco Monopoly (Tekel) 1988
 • SCADA System Design for Istanbul Water Supply Authority  1988
 • Developing 21 Courses for Computer Aided Education Project of Minister of  National Education 1988
 • Design and Implementation of Library Automation System for ITU Main Library 1989
 • Surveillance, C3I and Fusion System for Turkish Navy (SSM) 1990-1996
 • Designing of MRP and Distribution Systems for  (Karaca) 1990
 • Color Measurement Systems (Rotopak, Granted by National Research Foundation-Teydeb) 1994
 • Real Time Production Monitoring  (Rotopak, Granted by National Researh Foundation-Teydeb) 1995
 • Design and Implementation of a CRM System for Cable TV (Kablonet) 1999
 • Automation System Design for Free Shop Chain (Tekel) 2000
 • Designing of Modern Command and Information Systems for Bursa Police Department BEMTAP-2000  2000
 • Design and Implementation of EDI Composer (Tekel) 2001
 • Command and Communication System Design of National Corvette (Turkish Navy – SSM) 2002
 • ID Sharing System for Turkish Population Administration  (Mernis) 2004
 • Disaster Management System for İstanbul (2006)
 • Machine Translation Systems for Turkmen – Turkish (Granted by National Researh Foundation-Teydeb-Teydeb) 2006-2008
 • M-Learning (GSM Operators -Turkcell) 2009
 • Mobile Surveillance Systems Design for Bursa Police Department 2009-2010
 • Machine Translation Systems for English – Turkish (Granted by National Planning Department DPT) 20010- cont.