Notifications / Articles

Doğal Dil İşleme alanında yayınlanmış bildiri ve makaleler

 • Sentetik Türkçe Sözcük Kökleri Üretimi 2003 [Cebiroglu G., Tantuğ C., Erenler Y], Sentetik Türkçe
 • Synthetic Turkish Word Root Generation 2003 [Gülşen Cebiroğlu , Cüneyd Tantuğ]
 • An Affıx Stripping Morphological Analyzer For Turkish 2004 [Gülşen Cebiroglu]
 • An Affıx Stripping Morphological Analyzer For Turkish, 2004 [Gülşen Cebiroğlu]
 • Performance Analysis of Näive Bayes Classification , Support Vector Machines and Neural Networks For Spam Categorization , 2004 [Gülşen Cebiroğlu]
 • Probabilistic Turkish Word Root Generation, 2004 [Gülşen Cebiroğlu], Probabilistic
 • Generating Java Class Skeleton Using A Natural Language Interface”,  2004 [Gülşen Cebiroğlu]
 • Yaramaz e-Postaların Süzülmesinde, Karar Destek Makineleri, Naive Bayes ve Bellek Tabanlı Öğrenme Yöntemlerinin Karşılaştırılması, 2005 [Gülşen Cebiroğlu,  Cüneyd Tantuğ]
 • A Comparison of Support Vector Machines, Memory-Based and Naïve Bayes Techniques On Spam Recognition,  2005, [Gülşen Cebiroğlu]
 • The incremental use of morphological information and lexicalization in data-driven dependency parsing 2006, [Gülşen Cebiroğlu]
 • Uygucada Biçimbilimsel Belirsizlik. 2010.  [Orhun M. Tantuğ A.C. ]
 • Computational Researches about Uyghur Language, Comparative Linguistics in the Ural and Altaic Families, 2010  [Orhun M. Tantuğ A.C. ]
 • Uygurcadan Türkçeye Bilgisayarlı çeviri, İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi 2010
 • Yetkin Bul Değiştir,  2010 [Şentürk F.], Yetkin
 • Constituent Analysis of Turkish,  2013 [Coşkun, N.]
 • Experiences of Turks With Latin Alphabet”, International Conference on Computer processing of Turkic Languages and latinization of writing (TurkLang), 2013, Latin
 • Türkçe Cümlelerin Kural Tabanlı Bağlılık Analizi 2006 [G. Cebirolu, K. Oflazer], Bağlılık Analizi
 • Lexical Ambiguity Resolution for Turkish in Direct Transfer Machine Translation Models, 2006, [Cüneyd Tantuğ, Kelmal Oflazer], Lexical Ambiguity
 • Computer Analysis of The Turkmen Language Morpholog,y 2006[Cüneyd Tantuğ, Kelmal Oflazer], Turkmen Language
 • A MT System from Turkmen to Turkish Employing Finite State and Statistical Methods, 2007 , [ Cüneyd Tantuğ, Kelmal Oflazer], A MT System
 • Machine Translation between Turkic Languages”, 2007 , [ Cüneyd Tantuğ, Kelmal Oflazer], Machine Translation
 • Machine Translation and Uygur Language 2008, [M. Orhun]
 • Türkmenceden Türkçeye Bilgisayarlı Metin Çevirisi, 2008, [Cüneyd Tantuğ]
 • Rule Based Analysis of the Uyghur Nouns, 2008. [Murat Orhun, Cüneyd Tantuğ
 • Uygur Dili ve Makineli Çevir”, 2008 [Murat Orhun, Cüneyd Tantuğ]
 • Rule Based Analysis of the Uyghur Nouns 2009, [Cüneyd Tantuğ]
 • Computational Comparison of the Uyghur and Turkish Grammar, 2009 [Murat Orhun, Cüneyd Tantuğ, Coşkun Sönmez]
 • Machine Translation Between Turkic Languages 2009 .[Murat Orhun, Cüneyd Tantuğ, Coşkun Sönmez]
 • Rule Based Tagging of the Uyghur Verbs, 2009. [Murat Orhun, Cüneyd Tantuğ]
 • Rule Based Analysis of the Uyghur Nouns.  2009 [Murat Orhun, Cüneyd Tantuğ]
 • Rule Based Tagging of the Uyghur Verbs.2009. [Orhun M. Tantuğ A.C. ]
 • Rule Based Analysis of the Uyghur Nouns, 2009. [Orhun M. Tantuğ A.C. ]
 • Morphological Disambiguation Rules for Uyghur Language,  2010,[Orhun M. Tantuğ A.C. ]
 • The Impact of Collocational Features in Turkish Word Sense Disambiguation, 2012 [İlgen B. Tantuğ A.C. ]
 • Disambiguating Main POS tags fot Turkish, Rocling, 2012,  [Ehsani, R. Alper, M.E., Eryiğit, G. ]
 • Labeling Turkish News Stories with CRF 2013, [Kazkılıç S,], Labeling
 • Doğal Dil İşleme -Natural Language Processing. Sayı 2013, DDİ
 • A comparative Study to Determine the Effective Window Size of Turkish Word Sens Disambiguation Systems,  2013,  [İlgen, B, Tantuğ, A.C. ]